Infolinia

Rodzaje i koszty dostawy


Cena za dostawę uzależniona jest o wagi zamawianych towarów.

Przesyłka kurierska - darmowa dostawa od 4990 zł.

 

Paczki małe

 

Baterie łazienkowe

 

Syfony

 

Dodatki łazienkowe

  
od 17 zł

 

Paczki duże

 

Gerzejniki łazienkowe

 

Stelaże podtynkowe

Brodziki

od 29 zł 

 

Paleta mała

 

Muszle WC

 

Umywalki

Szafki podumywalkowe

od 49 zł 

 

Paleta euro

 

Kabiny prysznicowe

 

Wanny

 

Meble łazienkowe ( duże )

  
od 99 zł

 

Paczki niestandardowe

 

Wanny wolnostojące

 

 

 

 

  
  od 149 zł

 

Odbiór przesyłki od kuriera

Zalecamy sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera.

Każda przesyłka jest ubezpieczona. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego ( zgnieciony lub przedziurawiony karton, rozerwana folia ), koniecznie sprawdź przesyłkę w obecności kuriera. W razie uszkodzenia spisz protokół szkody, który jest podstawą do wszczęcia procedury ponownej wysyłki nowego towaru. W sytuacji kiedy opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone a towar jest uszkodzony należy niezwłocznie wezwać kuriera w miejsce dostawy w celu sporządzenia protokołu szkody.

Art. 76 Prawa Przewozowego
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem

W każdej awaryjnej sytuacji zalecany jest kontakt telefoniczny z naszą firmą +48 32 308 00 09.

 
Do góry